Σπουδές – Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 1. ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Ιούλιος 1995
   Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) από το Οικονομικό Τμήμα του University of HULL, UK. Τίτλος Διδακτορικής διατριβής: Macroeconomic Adjustment in Open Economies and Labour Mobility.
   Εξεδόθη από τον εκδοτικό Οίκο Ashgate Publishing Limited, Hampshire, UK, ως Μονογραφία με τίτλο The Macroeconomics of Open Economies Under Labour Mobility, Αύγουστος 1999.
  • Σεπτέμβριος 1985
   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Arts) από το Μεταπτυχιακό Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)
  • Μάιος 1979
   Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΒΣΠ).

 2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  • Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
  • Ανθρώπινο Κεφάλαιο και o Ρόλος της Εκπαίδευσης
  • Οικονομικά του Τουρισμού
  • Τουριστικός Σχεδιασμός και Πολιτική
  • Οικονομικά της Κλιματικής Αλλαγής
  • Οικονομικά της Εργασίας
  • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
  • Διεθνή Οικονομικά & Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
  • Εγχώρια και Διεθνής Χρηματοδότηση
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • Διεθνής Μετανάστευση