Δημοσιεύσεις – συγγραφικό έργο

Α. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, EDITORIALS

 • ‘The Tourism Sector in Greece: a Sociological Perspective and Review’ με Aggeliki Menegaki και Irini Arvanitaki, TOURISMOS forthcoming 2020 14(1).
 • ‘Asymmetries in European inbound and outbound tourism: Normal, luxury or inferior good? Fresh evidence from a quantile regression’ Forthcoming in: European Journal of Tourism Research Forthcoming 2021.
 • ‘Valuation Economics for Tourism’ με Aggeliki Menegaki και Panagiota Dionysopoulou, European Journal of Tourism Research, Forthcoming 2020.
 • Menegaki, A.N. και Agiomirgianakis, G.M. (2019) ‘Sustainable technologies in tourist accommodation; Part 1: A qualitative review’, Progress in Industrial Ecology-An international journal, Vo1 13(4) (PIE-245268).
 • Agiomirgianakis, G.M., Lianos, T., και Tsounis, N. (2019) ‘Returns to Investment in Distance Learning: the case of Greece’, International Business Research Vol.12 issue 3 pp: 1-9.
 • Agiomirgianakis G.M., Tsounis, N. και Lianos, T. (2018) ‘Returns to Investment in Higher Education: is there a difference between Distance Learning and Traditional Universities in the fields of Physics, Mathematics, Social Studies, Computer Science and Economics?’, Creative Education, Vol.9 No.16.
 • Menegaki, A.N. και Agiomirgianakis, G.M. (2018) ‘Risk dimensions of a vertical Chinese expansion in the Greek tourism sector; Risks for the Chinese side’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 8(3):158-180, Open Access available from: https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJDSRM.2019.099691.
 • Menegaki, A.N. και Agiomirgianakis, G.M. (2018) ‘Sustainable technologies In Greek tourist accommodation; A quantitative review’, European Research Studies, Vol. XXI (4):222-238 (impact factor:0.20)
 • Agiomirgianakis, G.M., Bertsatos, G. και Tsounis, N., (2018) ‘Asymmetric responses in the tourism demand function’, The Journal of Economic Asymmetries, Volume 18.
 • Agiomirgianakis, G.M., Bertsatos, G. και Tsounis, N. (2018) ‘Gender Wage Gaps and Economic Crisis in Ελλάδα’, International Review of Applied Economics, Volume 18, e00103, November.
 • Agiomirgianakis, G.M., Pseiridis, A. και Lianos, T. (2018) ‘Overeducation of University graduates: A voluntary and rational choice of individuals – The case of three Greek Universities’, Theoretical Economics Letter, Vol. 8 No 11.
 • Agiomirgianakis, G.M., Pseiridis, A. και Lianos, T. (2018) ‘Is Education an Investment or a consumption Good?’, International Journal of Education Economics and Development, Vol. 9, No. 3.
 • Agiomirgianakis, G.M., Bertsatos, G., Mihiotis, A., Tsounis, N. και Makantasi, F. (2018) ‘Studying from Home? Do Private and Public benefits go side by side?’, Modern Economy, Vol. 9 No. 8.
 • Agiomirgianakis, G.M., Sfakianakis, G. και Tsounis, N. (2017) ‘Determinants of wages revisited: how are Distance-learning Institutions faring compared to traditional Universities?’, The Empirical Economics Letters, 16(9): ISSN 1681 8997.
 • Agiomirgianakis, G.M., Pseiridis, A. και Lianos, T. (2017) ‘The Determinants of Student Satisfaction Acquired by University Education: The Case of the Hellenic Open University’, Theoretical Economics Letters, Vol. 7, pp. 1318-1334.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2017) ‘Effective Timing of Tourism Policy: the case of Singapore’, Economic Modelling, Vol. 60, pp. 29–38.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2017) ‘Short-and Long-Run Determinants of Tourist Flows: The Case of South Korea’, Advances in Applied Economic Research, pp. 861-872.
 • Agiomirgianakis, G.M., Sfakianakis, G. και Voulgari, F. (2016) ‘Determinants of Economic Growth Revisited: is Competitiveness and Investment the Solution for Greece?’, International Economics and Economic Policy (IEEP) Springer.
 • Agiomirgianakis, G.M., Papadogonas, T. και Sfakianakis, G. (2016) ‘The Determinants of Exports Revisited: Lessons from the Recent Crisis’, Applied Economics Quarterly, Vol. 62, 2, pp. 107-115.
 • Agiomirgianakis, G.M., και Sfakianakis, G. (2016) ‘Explaining Tourism Inflows in Ελλάδα: a Macroeconometric Approach’, International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 4.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2015) ‘Fluctuations in Exchange Rate and Aggregate Exports in Ukraine’, Ekonometria -Econometrics Wroclaw University of Economics, Poland, Vol 50. Issue 4, pp. 11-23.
 • Voulgaris, F., Agiomirgianakis, G.M. και Papadogonas, T. (2015) ‘Job Creation and Job Destruction in Economic Crisis at Firm Level: The Case of Greek Manufacturing sectors’, International Economics and Economic Policy, (IEEP) Springer Vol. 12 No. 1, pp. 21-39.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2015) ‘A Distance Learning University and its Economic Impact in a country’s peripheries: the case of Hellenic Open University’, Operational Research, pp. 1-22.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2015) ‘The Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows: Evidence from the UK and Sweden’, International Journal of Tourism Policy, Vol.6, issue 1.
 • Agiomirgianakis, G.M., Serenis, D. και Tsounis, N. (2015) ‘Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland’, Procedia Economics and Finance Vol. 24 pp. 25 – 34.
 • Agiomirgianakis, M.G, Serenis, D. και Tsounis, N. (2014) ‘The Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Turkey’, Journal of Economic Integration Vol. 29. (4) pp. 700-725.
 • Sfakianakis, G. και Agiomirgianakis, G.M. (2014) ‘Determinants of Tourism Demand in Greece: A panel data approach’, Ekonometria Econometrics, Wroclaw University of Economics, Poland, Vol. 43 Issue 1.
 • Agiomirgianakis, G.M., Magoutas, A. και Sfakianakis, G. (2014) ‘Short-term Microeconomic Reactions to International Crisis: the Role of Marketing Expenditure in the Profitability of Greek Tourism Enterprises’, The Empirical Economics Letters, vol. 13 no 8, pp.887-894.
 • Andriotis, K. και Agiomirgianakis, G.M. (2014) ‘Market Escape through Exchange: Home Swap as a Form of Free Hospitality’, Current Issues in Tourism, Vol. 17(7), pp. 575-591.
 • Agiomirgianakis, G.M., Magoutas, A. και Sfakianakis, G. (2013) ‘Determinants of Profitability in the Greek Tourism Sector Revisited: the Impact of the Economic Crisis’, Journal of Tourism and Hospitality Management, Vol.1, No. 1.
 • Kotsi, F. and Agiomirgianakis, G.M. (2013) ‘Mobility of Higher Education Students in Europe: the South-North Differences’ (με F.), International Journal of Education Economics and Development, Vol. 4, No. 3, pp.233-254.
 • Rachaniotis, P.N., Kotsi, F. και Agiomirgianakis, G.M. (2013) ‘Internationalization in Tertiary Education: Intra-European Students Mobility’, Journal of Economic Integration Vol.28 No.3, pp.457-481.
 • Agiomirgianakis, G.M., Magoutas, A. και Sfakianakis, G. (2012) ‘Determinants of Profitability and the Decision-Making Process of Firms in the Tourism Sector: the case of Greece’, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 4, Nos. 3/4.
 • Tzortzaki, A.M., Mihiotis, A. και Agiomirgianakis, G.M. (2011) ‘The Quest for a New Multidisciplinary Tourism Model’, Annals of Tourism Research, Vol. 38 No. 1 pp. 325-330.
 • Magoutas, A., Agiomirgianakis, G.M. και Papadogonas, T. (2011) ‘Education and Firm Performance. Empirical Evidence from Ελλάδα’, International Journal of Economic Research, Vol. 8, No. 2, pp. 141-152.
 • Andriotis, K. και Agiomirgianakis, G.M. (2010) ‘Cruise Visitors’ Experience in a Mediterranean Port of Call’, International Journal of Tourism Research, Volume 12, Issue 4, pages 390–404.
 • Argiros, G. και Agiomirgianakis, G.M. (2009) ‘European and Global Integration: Underlying Causes, Issues Arising and Formulating Economic Policies’, (editorial) Journal of Policy Modeling, Volume 31, pp.131–132.
 • Monastiriotis, V. και Agiomirgianakis, G.M. (2009) ‘The Economics of the 5th Enlargement: Trade, Migration and Economic Synchronicity’, (editorial) The Journal of International Trade & Economic Development, Vol.18, Issue1, pp. 3 – 9.
 • Andriotis, K., Agiomirgianakis, G.M. και Mihiotis, A. (2008) ‘Measuring Tourist Satisfaction: A Factor-Cluster Segmentation Approach’, Journal of Vacation Marketing, Vol. 14, No 3, pp. 221-235.
 • Papadogonas, T., Voulgaris, F. και Agiomirgianakis, G.M. (2007) ‘Determinants of Export Behavior in the Greek Manufacturing Sector’, Operational Research, Vol. 7, Number 1.
 • Andriotis, K., Agiomirgianakis, G.M. και Mihiotis, A. (2007) ‘Tourist Vacation Preferences: The Case of Mass Tourists to Crete’, Tourism Analysis, Volume 12, Number 4, pp. 51-63.
 • Agiomirgianakis, G.M. (2007) ‘Current Development of the Financial Services in S.E. Europe’ Int. J. Financial Services Management, (editorial) Vol. 2, No. 1/2, pp. 1-3.
 • Agiomirgianakis, G.M., Voulgaris, F. και Papadogonas, T. (2006) ‘Financial Factors Affecting Profitability and Employment Growth: the case of Greek Manufacturing’, International Journal of Financial Services Management, Vol. 1, Nos2/3 pp.232-242.
 • Mihiotis, A., Evripiotis, M. και Agiomirgianakis, G.M. (2006) ‘Asynchronous Remote Learning and Distance Learning: The Case of Master in Business Administration by H.O.U.’, Open Education Journal, vol. no 2.
 • Nair-Reichert, U. και Agiomirgianakis, G.M. (2006) ‘Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe’ (editorial), Journal of Policy Modelling, Vol. 28, Issue 8, pp. 909-910.
 • Agiomirgianakis, G.M., Lianos, T. και Lee, Y.E. (2006) ‘Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe’ (editorial), Ekonomia Vol. 9, no. 2, pp.117-118.
 • Soukiazis, E. και Agiomirgianakis, G.M. (2005) ‘The World Economy and European Integration’ (editorial), Applied Economics, 37, pp.2177–2178.
 • Voulgaris, F., Papadogonas, T. και Agiomirgianakis, G.M. (2005) ‘Job Creation and Job Destruction in Greek manufacturing’, Review of Development Economics, Vol. 9, Issue 2.
 • Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2005) ‘The World Economy and European Integration’, (editorial), Journal of Policy Modelling, Vol. 27 (3) pp.344-345.
 • Agiomirgianakis, G.M., Lianos, T. και Asteriou, D. (2004) ‘Foreign Universities Graduates in the Greek Labour Market’, International Journal of Finance and Economics Vol 9(2), pp.151-64.
 • Voulgaris, F., Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2004) ‘Size and Determinants of the Capital Structure in the Greek Manufacturing Sector’, International Review of Applied Economics, pp. 247-62, Vol. 18(2).
 • Voulgaris, F., Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2003) ‘The Determinants of Small Firm Growth in the Greek Manufacturing Sector’, Journal of Economic Integration, Vol. 18(4), pp. 817-836.
 • Voulgaris, F., Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2002) ‘Capital Structure, Asset Utilization, Profitability and Growth in the Greek Manufacturing Sector’, Applied Economics, pp, 1379-138, Vol. 34, No11.
 • Agiomirgianakis, G.M., Asteriou, D. και Monastiriotis, V. (2002) ‘Growth Effects of Human Capital and Stages of Economic Development: A Panel Data Investigation of Different Country Experiences’, ICFAI Journal of Applied Economics, Vol. 1.
 • Agiomirgianakis, G.M., Asteriou, D. και Monastiriotis, V. (2002) ‘Human Capital and Economic Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Study’ (με D. Asteriou και V. Monastiriotis), International Advances in Economic Research, Vol. 8, No 3.
 • Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2001) ‘Human Capital; and Economic Growth: Time Series Evidence from Ελλάδα’, Journal of Policy Modelling, Vol. 23 Issue 5, pp.481-489c. (This article was among the first ten articles (5th) searched by Journal Readers in 2001).
 • Agiomirgianakis, G.M. και Zervoyianni, A. (2001) ‘Economic Growth, International Labour Mobility and Unanticipated Non-Monetary Shocks’, Journal of Policy Modelling, Vol. 23 (1) pp. 1-16.
 • Agiomirgianakis, G.M. και Zervoyianni, A. (2001) ‘Globalisation of Labour Markets and Macroeconomic Equilibrium’, International Review of Economics and Finance, Vol. 10(2), pp. 109-133. (This article was among the first ten articles (2nd) searched by Journal Readers in 2001.)
 • Agiomirgianakis, G.M. και Zervoyianni, A. (2001) ‘Macroeconomic Equilibrium με Illegal Immigration’, Journal of Economic Modelling, Vol. 18, Issue 2, pp.181-202. (This article was among the first ten articles (6th) searched by Journal Readers in 2001.)
 • Agiomirgianakis, G.M. (2000) ‘Monetary-Policy Games and International Migration of Labour in a Small Open Economy’, Review of International Economics, Vol. 8, Issue 4, pp.698-711.
 • Voulgaris, F., Asteriou, D. και Agiomirgianakis, G.M. (2000) ‘Financial Development and Financial Structure of Industrial SMEs: The Case of Ελλάδα’, European Research Studies, pp. 95-110, Vol. 3, Issue 3-4.
 • Agiomirgianakis, G.M. (1999) ‘Open Economies, Insider Power and International Migration’, Journal of Economic Integration, 14(1), pp.13-36.
 • Agiomirgianakis, G.M. (1998) ‘Monetary-Policy Games and International Migration of Labour in Interdependent Economies’, Journal of Macroeconomics, Vol. 20, Number 2, pp.243-266.
 • Agiomirgianakis, G.M. και Mavrommatis, Y.E. (1998) ‘Economics and Mathematics: Recent Views on a Controversial Relationship’, International Journal of Social Economics, Vol. 25, Issue 10, pp 1565-1571.
 • Agiomirgianakis, G.M. (1996) ‘International Macroeconomic Interdependence and International Migration of Labour’, International Journal of Finance and Economics, Vol.1, pp.133-147.

 

B. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • Agiomirgianakis, G.M., Magoutas, A. και Papadogonas, T. (2011) ‘Human Capital and Profitability on Greek Industry’, collective volume Essays in Honour of Late Professor Vartholomeos, The University of Piraeus (ISBN#978-960-6897-03-0).
 • Agiomirgianakis, G.M., και Pseiridis, A. (2005) ‘Planning, Management and use of Internet for the Support, Coordination and Monitoring of Educational Programmes: The example of Programmes DEO and TRA of the Hellenic Open University (HOU)’, Proceedings of the Second Conference on Distance Learning, Propobos publishing, pp. 326-338, Μαρτίου 2005.
 • Agiomirgianakis, G.M., Asteriou, D. και Papathoma, K. (2004) ‘The Determinants of Foreign Direct Investment: A Panel Data Study for the OECD Countries’, in Aspects of Globalisation: Macroeconomic and Capital Market Linkages in the Integrated World Economy, Chris Tsoukis et al.; Εκδοτικός Οίκος Kluwer USA.
 • Agiomirgianakis, G.M. και Zervoyianni, A. (1997) ‘Monetary Policy in Small Open Economies and International Labour Mobility’. In Business & Economics for the 21st Century- Volume I, edited by D. Kantarelis δημοσιεύτηκε από B&ESI, pp.238-254.

 

Γ. ΒΙΒΛΙΑ

 • Μιχιώτης, A. και Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. (2020) Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου ‘Τουριστικό Μάνατζμεντ’, Clare Inkson και Lynn Minnaert. Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2090-5.
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. και Μενεγάκη, A.M. (2020) Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου ‘Μέθοδοι έρευνας για φοιτητές του τομέα του τουρισμού’, Ramesh Durbarry. Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2107-0.
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. και Μενεγάκη, A.M. (2019) Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου ‘Τα οικονομικά της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου & του τουρισμού’ 5η έκδοση, John Tribe. Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2053-0.
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. και Μενεγάκη, A.M. (2019) Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης στα ελληνικά του βιβλίου ‘Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών: Θεωρία & Πρακτική’ 3η έκδοση, Norbert Vanhove. Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 978-960-01-2020-2.
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ., Βλάσσης, M. και Thompson, Η. (2006) ‘Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις’ (στα ελληνικά). Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.
 • Ζερβογιάννη, A., Αργυρός, Γ. και Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. (2006) ‘European Integration’. Εκδοτικός Οίκος UK: Palgrave (Macmillan).
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. (2005) ‘Reader in European Business’, Βιβλίο-οδηγός μελέτης του ΕΑΠ στα Αγγλικά, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του ΕΑΠ. Πάτρα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
 • Τσούκης, Χ., Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. και Biswas, T. (2003) ‘Aspects of Globalisation: Macroeconomic and Capital Market Linkages in the Integrated World Economy’. ΗΠΑ: Εκδοτικός Οίκος Kluwer.
 • Αγιομυργιανάκης, Μ.Γ. (1999) ‘The Macroeconomics of Open Economies under Labour Mobility’ (Μονογραφία). HB, Hampshire: Εκδοτικός Οίκος Ashgate Publishing Limited.

 

Δ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ DISCUSSION PAPERS

 • Agiomirgianakis, G.M., Argiros, G. και Asteriou, D. (2001) ‘International Migration in Europe: Legal Framework, Determinants, Possible Effects and Ageing EU Population’, City University Discussion Paper No 92.
 • Agiomirgianakis, G.M. (1996) ‘Trade Union Behaviour and International Migration of Labour’, Μονογραφία, Dynamis Quaderno, Vol.1, 1996, ISBN 88-7247-064-1, Istituto di ricerca Dinamica dei Sistemi Economici IDSE, CNR (Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο Ιταλίας).

 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-PROJECTS

 • INTERNATIONAL MOBILITY – OPPORTUNITY AND PROBLEM. PROPER PREPARATION FOR STUDYING AT A FOREIGN UNIVERSITY.

(Αριθμός αναφοράς: 2018-1-PL01-KA203-050756, περίοδο υλοποίησης: 09.2018–12.2020).
Strategic Partnership in Higher Education.
Εταιρικό σχήμα:

 1. Wroclaw University of Economics, Poland – Project Coordinator
 2. Hellenic Open University, Ελλάδα
 3. Ternopil National Economic University, Ukraine
 4. University of Pannonia, Hungary.
 • STUDY ON THE CAREER DEVELOPMENT OF THE HELLENIC OPEN UNIVERSITY’S GRADUATES AND THE DEGREE OF CONVERGENCEOF THEIR SKILLS WITH THE NEEDS OF THE LABOR MARKET

(Περίοδος υλοποίησης: 01-04-14 μέχρι 15-11-15).
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’
Ένα έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας.

 • ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με χρηματοδότηση της περιφέρειας Κρήτης (υπ’ αρ. 3535/3-6-2005 ΥΔ ΠΕΠ-Κρήτης, Δεκέμβριος 2005).

 • MEDIUM-LONG TERM DYNAMICS OF INDUSTRIAL EMPLOYMENT IN THE OECD COUNTRIES

(Αριθμός έργου: # 9701395.ct.10, Περίοδος υλοποίησης: 1995 -Ιούνιος 1997)
Με χρηματοδότηση από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας της Ιταλίας (CNR), Μιλάνο, Ιταλία.

 

ΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (EDITOR) ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 • The International Journal of Tourism PolicyEditor (2006-2018). Δημοσιεύτηκε από Inderscience, webpage: www.inderscience.com/ijtp.
 • EKONOMETRIAμέλος της Ομάδας Σύνταξης (2012 – σήμερα), http://econometrics.ue.wroc.pl/?page_id=44.
 • The International Journal of Financial Services Managementμέλος της Ομάδας Σύνταξης (2003 – σήμερα), https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijfsm.
 • The International Journal of Economic Researchμέλος της Ομάδας Σύνταξης (2003 – 2007).
 • The International Journal of Hospitality Knowledge Managementμέλος της Ομάδας Σύνταξης (2007 – σήμερα), https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijkmth.
 • The International Journal of Decision Sciences, Risk and Managementμέλος της Ομάδας Σύνταξης (2007 – σήμερα), https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijdsrm.
 • The Review of International Economics (RIE)Προσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2011).
 • The Journal of Policy Modeling (JPM)Προσκεκλημένος editor (Μάρτιος 2009).
 • The International Journal of Financial Management Services (IJFMS)Προσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2007).
 • The Journal of Economic Integration (JEI)Προσκεκλημένος editor (Μάιος 2006).
 • The Journal of Policy Modeling (JPM)Προσκεκλημένος editor (Μάρτιος 2006).
 • The EkonomiaΠροσκεκλημένος editor (Ιούνιος 2006). The Applied EconomicsΠροσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2005).
 • The Journal of Policy Modeling (JPM)Προσκεκλημένος editor (Απρίλιος 2005).
 • The International Journal of Economic Research (IJER)Προσκεκλημένος editor (Οκτώβριος 2004).
 • The International Journal of Financial Management Services (IJFMS)Προσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2007).
 • The International Review of Economics and Finance (IREF)Προσκεκλημένος editor (Ιανουάριος 2004).
 • The International Journal of Finance and Economics (IJFE)Προσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2002).
 • The Journal of Economic Integration (JEI)Προσκεκλημένος editor (Δεκέμβριος 2002).
 • The Journal of Policy Modelling (JPM)Προσκεκλημένος editor (Νοέμβριος 2001).
 • NEP-Macro (New Economic Papers in Macroeconomics)Editor (Νοέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2002), http://netec.mcc.ac.uk/NEP/.