Επαγγελματικές Δραστηριότητες

 1. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Σεπτέμβριος 2020 – σήμερα

   -Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Αύγουστος 2006 – Αύγουστος 2020

   -Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής

  • Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2020

   -Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

  • Ιούνιος 2017 – Αύγουστος 2020

   -Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής http://eapl.eap.gr

  • Σεπτέμβριος 2019 – σήμερα

   -Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας https://www.inoek.gr/el/archiki-selida

  • Σεπτέμβριος 2008 – Αύγουστος 2012

   -Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

  • Μάιος 2001 – Αύγουστος 2006

   -Αναπληρωτής Καθηγητής

  • Φεβρουάριος 2000 – Μάιος 2001

   CITY UNIVERSITY, Λονδίνο, UK
   -Λέκτορας-Β στα Οικονομικά

  • Ιανουάριος 1999 – Φεβρουάριος 2000
  1. BRUNEL UNIVERSITY, Λονδίνο, UK
   -Λέκτορας-Β στα Οικονομικά
  2. CITY UNIVERSITY, Λονδίνο, UK
   -Επισκέπτης Λέκτορας

  • Σεπτέμβριος 1997 – Ιανουάριος 1999

   CITY UNIVERSITY, Λονδίνο, UK
   -Λέκτορας-Α στα Οικονομικά

  • Ιανουάριος 1996 – Αύγουστος 1997

   SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY, Southampton Business School, Southampton, UK
   -Λέκτορας στα Οικονομικά

   UNIVERSITY OF HULL, Department of Economics, UK
   • 1993-1996
    -Λέκτορας
   • 1989-1993
    -Βοηθός Διδασκαλίας

   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας
   • 1987-1989
    -Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής
   • 1985-1986
    -Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής
   • 1982-1983
    -Έκτακτος Εκπαιδευτικός (κλάδος 23)


 3. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (European Economics and Finance Society) (EEFS, http://www.eefs.eu )
   • Μάιος 2006-Μάιος 2010
    -Πρόεδρος
   • Μάιος 2000-Μάιος 2006
    -Γενικός Γραμματέας

  • Ιανουάριος 1995-2001
   ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (CNR)
   -Ερευνητικός συνεργάτης

  • Οκτώβριος 1988-Ιούλιος 1989
   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
   -Επιστημονικός Συνεργάτης στο project:“Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κρήτης”

  • Δεκέμβριος 1988 & 17-4-1989 έως 1-6-1989
   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΚΕΠΑ)
   -Εισηγητής Σεμιναρίων σε Θέματα Στατιστικής Μεθοδολογίας