Αξιολογητής Προγραμμάτων

Αξιολογητής Διεθνών Προγραμμάτων
·           Expert of the European Commission for evaluation of projects (2018-today EX2006C106427).
·           Expert of the National Science Centre of Poland.
·           Independent expert for the European Research and Innovation (2014-today).
·           Expert of the European Union in the project CORDIS for evaluation of Economic Projects.
·           Evaluator of social sciences projects for the European Science Foundation.
·           Evaluator of research sciences projects for the Cyprus Research Promotion Foundation (2008-2010)
·           Expert of Evaluation Committee of Private Universities of the Republic of Cyprus (2010-2015).
·           Member of the Transnational Education Group of the EMPOWER EADTU (European Association of Distance Teaching Universities).
 
Αξιολογητής Εθνικών Προγραμμάτων
·      Member of the Scientific Committee and evaluator of the Kallipos: Greek Academic Electronic Books.
·      Αξιολογητης ΕΛΙΔΕΚ.
·      Αξιολογητής του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
·      Αξιολογητής Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
·      Αξιολογητής στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (Ε.Μ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.