Εκπαιδευτικό έργο

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • ΜΒΑ (2002)
 • Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Διοίκηση Τουρισμού” (Σεπτ. 2008).
Β. CITY UNIVERSITY ΛΟΝΔΙΝΟ, UK
 • European Business (1999-2000) για το 1ο έτος σπουδών
 • MSc in Business Economics (2000-2001).
A. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 • Μεταδιδακτορική Έρευνα
 • Επιβλέπων (επιστημονικός Υπεύθυνος) της Μεταδιδακτορικής έρευνας του κ. Κωνσταντίνου Ανδριώτη, χρηματοδοτούμενη από το ΙΚΥ, με θέμα: ‘Κίνητρα και ικανοποίηση των εισερχομένων Τουριστών για το προσφερόμενο προϊόν της Κρήτης’ (2005 – Μάρτιος 2007).
   
 • Διδακτορικές Διατριβές
  1. PhD Thesis: Dr Dimitrios Asteriou ‘Economic Growth and Financial Development’, 1997- October 2000, City University (με Simon Price).
  2. PhD Thesis: Αναστάσιος Μαγκούτας ‘Οι Επιπτώσεις της Εκπαίδευσης στις Οικονομικές Επιδόσεις Ατόμων, Επιχειρήσεων και στην Εθνική Ανταγωνιστικότητα: Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση για την Ελληνική Οικονομία’ (2007-2010).
  3. Thesis: Κωνσταντίνος Μαρινάκος ‘Οικονομικές επιδράσεις των μεταβολών χρήσεων γης, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης και άλλων παράλληλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων’ (2008-2012).
  4. Thesis: Νικόλαος Κοντοδημόπουλος, ‘Μέτρηση Αποδοτικότητας στις Υπηρεσίες Υγείας: Εφαρμογή στο Τομέα Νεφροπάθειας στην Ελλάδα’. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής επίβλεψης (2003-2008).
  5. Thesis: Ευάγγελος Πούτος, ‘Χρηματοοικονομικοί Παράγοντες και Λογιστική Αποτύπωση της Μερισματικής Πολιτικής: Εμπειρική Διερεύνηση στις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις’. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής επίβλεψης (2004-2009).
  6. Thesis: Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, ‘Διερεύνηση της Αποτελεσματικότητας Συγκεκριμένων Κανόνων της Τεχνικής Ανάλυσης σε Δείκτες Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών’. Μέλος Τριμελούς Επιτροπής επίβλεψης (2004-2009).

 • Μεταπτυχιακές και Προπτυχιακές Εργασίες
 • Επίβλεψη 12 MSc εργασιών και 52 πτυχιακών εργασιών (1996-σήμερα).
 • Διδακτορική Διατριβή της Κας Rachael Walker: ‘Aggregate Measures of Output in Transition Economies: Some Practical και Conceptual Difficulties’, Department of Economics, City University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, Νοέμβριος 2000.
 • B. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
 • Σεπτέμβριος 2001 – Δεκέμβριος 2018
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)
  Διδασκαλία με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Θεματική Ενότητα: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική (ΔΕΟ34)
   (2001 – 03 και 2004 – 18)
   Διδακτικά αντικείμενα:
   1. Μικροοικονομική
   2. Μακροοικονομική
   3. Δημόσια Οικονομικά
  • Θεματική Ενότητα: Τραπεζικό Περιβάλλον (ΤΡΑ 50 Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τραπεζικής) (2003 – 2004)
  • Διδακτικά αντικείμενα:
   1. Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
   2. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
   3. Τραπεζικό και Νομισματικό Δίκαιο
 • Φεβρουάριος 2007 – Σεπτέμβριος 2008
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KΡΗΤΗΣ
  Οικονομικό Τμήμα
  • Μικροοικονομική Θεωρία Ι
   (Διαλέξεις και φροντιστήρια για το δεύτερο έτος σπουδών στα τμήματα: Επιστήμης Υπολογιστών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μαθηματικό).
   • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας
    (Σεμινάριο 4ου έτους).
 • Σεπτέμβριος 1997 – Σεπτέμβριος 2001
  CITY UNIVERSITY
  • Χρηματοοικονομική Θεωρία
   (2ο έτος σπουδών) Χρηματοδότηση, Εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα, Διεθνής Χρηματοδότησης
  • Διεθνής Νομισματική Θεωρία
   (3ο έτος σπουδών)
  • Μακροοικονομική Θεωρία
   (2ο έτος σπουδών)
  • Οικονομικά της Εργασίας
   (από Σεπτέμβριο 1998 για το 3ο έτος σπουδών)
  • Ευρωπαϊκή Επιχείρηση
   (από Σεπτέμβριο 2000 για το 1ο έτος σπουδών)
  • Ποσοτικές Μέθοδοι
   1. 1997-1999 και 2000-2001 για το 1ο έτος σπουδών
   2. 1998-99 και 2000-2001 για το μεταπτυχιακό τμήμα MSc in Economic Regulation and Competition.
 • Ιανουάριος 1999 – Φεβρουάριος 2000
  BRUNEL UNIVERSITY
  • Μακροοικονομική Θεωρία
   (2ο έτος σπουδών)
  • Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοδότησης
   (1ο έτος σπουδών).
 • Ιανουάριος 1996 – Αύγουστος 1997
  SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY
  • Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   (3ο έτος σπουδών)
  • Οικονομικά των Επιχειρήσεων
   Διεθνές Εμπόριο, Χρήμα – Πίστη – Τράπεζες
   (1ο έτος σπουδών)
  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
   (2ο έτος σπουδών)
  • Ευρωπαϊκή Επιχείρηση
   (2ο έτος σπουδών).
 • 1989-1996
  HULL UNIVERSITY
  • 1995 – 1996
   Οικονομετρική Θεωρία
   (3ο έτος σπουδών)
  • 1995 – 1996 και 1993 – 1994
   Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   (2ο έτος σπουδών)
  • 1989 – 1995
   • Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
    (Μικρο & Μακρο για το 1ο έτος σπουδών, 1ο & 2ο εξάμηνο)
   • Μικροοικονομική
    (για το 1ο έτος σπουδών, 1ο & 2ο εξάμηνο)
   • Ποσοτικές Μέθοδοι
    (για το 1ο και 2ο έτος σπουδών, 1ο & 2ο εξάμηνο).

   ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΕΠΑ
   • 1988–1989
    Στατιστική Μεθοδολογία και Δειγματοληψία
    (Μέθοδοι Λήψης πληροφοριών, Ποιοτικός Έλεγχος, ανταπόκριση Πληροφορίας και κωδικοποίηση)
   • 1987-1989
    • Στατιστική
    • Σεμινάριο Οικονομικής Πολιτικής
    • Γενικά Μαθηματικά
    • Οικονομικά Μαθηματικά
   • 1985-1986
    • Διεθνές Εμπόριο
    • Οικονομικά Μαθηματικά
    • Οικονομικά της Διοίκησης
    • Στατιστική
   • 1982- 1983
    • Οικονομικά Επιχειρήσεων
    • Λογιστική IV

   • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (COURSE DEVELOPMENT)
   • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   • INTERNAL EXAMINER
   • EXTERNAL EXAMINER
   • Διδακτορική Διατριβή, της κας Φωτεινής Ψιμάρνη-Βούλγαρη: ‘Χρηματοοικονομική και Στατιστική Ανάλυση της Συμπεριφοράς των Βιομηχανικών Mικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα’, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Μάρτιος 2000.
   • Εργασία (MSc), του κου Hakob Mnatsakanyan: ‘The Role of Commercial Banks in Development: The Case Study of Armenia’, Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH), Χανιά, Κρήτη, Ιούλιος 2001.
   • MBA-Business Management Aberystwyth University του Πανεπιστημίου Ουαλίας, Ηνωμένο Βασίλειο (2001-2003).