Επιστημονικά συνέδρια

ΙΝΟΕΚ 2018 – 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία”Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Λαμία, Ελλάδα 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 (https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/2454).
‘Η υπερεκπαίδευση των πτυχιούχων πανεπιστημίου ως ορθολογική επιλογή: Η περίπτωση τριών ελληνικών πανεπιστημίων’ (με Αναστασία Ψειρίδου και Θεόδωρο Λιανό).

ICOAE 2016 Applied Economics, Λευκωσία, Κύπρος 2016 (http://www.i-coae.com).
‘Returns to Investment in Higher Education: is there a difference between Distance Learning and Traditional Universities?’ (με Nicholas Tsounis).

ICOT2016 – New challenges and boundaries in tourism: policies, innovations and strategies, Νάπολη, Ιαλία, 29 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2016.
‘Selecting an effective set of short term economic reactions to international changes: the case of Tourism in Turkey’ (με Nicholas Tsounis και Dimitris Serenis).

ICOT2015 – From Tourism Policy into Practice: Issues and challenges in engaging policy makers end users , 24-27 Ιουνίου 2015 Middlesex University, Λονδίνο.
‘Determinants of Tourist Flows in Singapore Using Panel Data Analysis’, (με Nicholas Tsounis και Dimitris Serenis).

EAIR 36th Annual Forum, 27-30 August 2014, Έσσεν, Γερμανία.
‘The Impact of the Hellenic Open University on Regional Development’ (με Nicholas Tsounis και Dimitris Serenis).

EEFS2014, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 12-15 Ιουνίου 2014.

  • ‘The Determinants of Student Satisfaction in Tertiary Education – the case of Hellenic Open University Graduates’ (με Theodore Lianos και Anastasia Pseiridis).
  • ‘The Determinants of Exports Revisited: lessons from the recent crisis’ (με Theodore Papadogonas και George Sfakianakis).
  • ‘Determinants of Economic Growth Revisited: is competitiveness and investment the solution for Greece? (με George Sfakianakis και F. Voulgari).

EEFS2013, Βερολίνο, Γερμανία, 20-23 Ιουνίου 2013, University of Duisburg-Essen.

  • ‘Short-term Microeconomic Reactions to International Crisis: the Role of Marketing Expenditure for Greek Tourism Enterprises’ (με George Sfakianakis και A. Magoutas).
  • ‘Assessing the determinants on job creation and job destruction at firm level’ (με Tina Voulgaris και Theo Papadogonas).

EEFS2012, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 14-17 Ιουνίου 2012, Koc University.
‘Determinants of Tourism Demand in Greece: A Panel Data Approach’ (με George Sfakianakis και A. Magoutas).

ICOT2012 – Setting the Agenda for Special Interest Tourism, Past, Present and Future, 23-27 Μαίου 2012, Αρχάνες, Κρήτη, Ελλάδα.
‘Explaining Tourism Inflows in Greece: A Macroeconometric Approach’ (με G. Sfakianakis).

Euro-Mediterranean Forum on Cultural Diplomacy, Ρόδος, Ελλάδα, 11-14 Μαίου 2010.
‘Globalisation, Education, Cultural Dynamics and the Role of Universities in Shaping the Future’ (με Filareti Kotsi).

Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on Global Imbalances – Financial Institutions, and Reforms in the Post-Crisis Era, Αθήνα, Ελλάδα, 3-6 Ιουνίου 2010.
‘Openness and Macroeconomic Equilibrium in Unionized Economies’ (με Athina Zervoyianni).

8th Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on Current Challenges in the Global Economy: Prospects and Policy Reforms, Warsaw, Πολωνία, 4-7 Ιουνίου 2009.
‘Human Capital and growth rates in Greek manufacturing’ (με A. Magoutas και T. Papadogonas).

Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 2ο Διεθνές Συνέδριο, Αθήνα 26 – 27 Ιουνίου 2008.

  • Ομάδα Β3: ‘Καταγραφή της Διεθνούς και της Ελληνικής Πραγματικότητας στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών στην Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση’ (με Δημήτρη Στεργίου και Αυγή Περσίδη Βαλλερά).
  • Ομάδα Γ3: ‘Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών στην Ανώτατη Τουριστική Εκπαίδευση. Οι Απόψεις των Φοιτητών’ (με Δημήτρη Στεργίου).

7th Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on Globalised Labour & Capital Markets, National Resources and Shifts in Economic Power Πράγα, Τσεχία, 22–25 Μαίου 2008.

  • ‘Education and Firm Performance. Empirical Evidence From Greece’ (με A. Magoutas και T. Papadogonas).
  • ‘Euro and Technology Effects On Job Turnover In Greek Manufacturing’ (με F. Voulgaris και T. Papadogonas).

5th Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth, Ηράκλειο, Κρήτη, 18-21 Μαίου 2006.
‘Educational Achievement of Mature Students: An econometric investigation’ (με A. Pseiridou και D. Asteriou).

International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development Ηράκλειο, Κρήτη, 15-18 Ιουνίου 2006.
‘Experienced-based tourism: the new competitive strategy for the long term survival for the tourism industry’ (με A, Tzortzaki και T. Voulgari).

3rd Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on World Economy and European Integration, Gdansk, Πολωνία, 13-16 Μαίου 2004.
‘Labour Productivity and Productivity Growth in Greek Manufacturing Firms’ (με F. Voulgari και T. Papadogonas).

2nd Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on European Integration Real and Financial Aspects, Μπολόνια, Ιταλία, 14-16 Μαίου 2003.
‘Job Creation and Job Destruction in the Greek Manufacturing’ (με F. Voulgari και T. Papadogonas).

1st Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on European Integration and Globalisation, Ηράκλειο, Κρήτη, 17-20 Μαίου 2002.
‘Foreign Universities Graduates in the Greek Labour Market’ (με Th. Lianos και D. Asteriou).

Pan-European Conference of the International Economics and Finance Society-UK, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17-20 Μαίου 2001.
‘Human Capital and Economic Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Study’ (με D. Asteriou).

Annual Conference of the Atlantic Economic Society, Αθήνα, 17-22 Μαρτίου 2001.
‘Human Capital and Economic Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Study’ (με D. Asteriou).

4th Conference in Macroeconomic Analysis and International Finance, Κρήτη University, Ελλάδα, 25-28 Μαίου 2000.
‘Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence in the case of Ελλάδα’ (με D. Asteriou).

Annual Conference of the Atlantic Economic Society, Μόναχο, 17-22 Μαρτίου 2000.
‘Education and Economic Growth: Panel data for OECD Countries’ (με D. Asteriou).

Conference of the International Economics and Finance Society-UK, Λονδίνο 12 Νοεμβρίου 1999.
‘Human Capital and Economic Growth: Time Series Evidence in the case of Ελλάδα’ (με D. Asteriou).

3nd Annual Macroeconomic Conference, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 26-30 Μαίου 1999.
‘Macroeconomic Equilibrium με Illegal Immigration’

Annual Conference of the International Economics and Finance Society-UK, Λονδίνο 7 & 8 Απριλίου 1999.
‘Openness, Wage Bargaining and Macroeconomic Performance’.

Annual Conference of the Atlantic Economic Society, Βιέννη 17-22 Μαρτίου 1999.
‘Openness, Wage Bargaining and Macroeconomic Performance’.

2nd Annual Macroeconomic Conference, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 29-30 Μαίου 1998.
‘Macroeconomic Policy, Coalitions and International Mobility of Labour in Interdependent Economies με Unionised Wage Setting’.

Annual Conference of the European Association of Labour Economists, Aarhus, Δανία, 25-28 Σεπτεμβρίου. 1997.
‘Trade Union Behaviour and International Migration of Labour’.

Annual Conference of the Western Economic Association, Σιατλ, ΗΠΑ 9-13 Ιουλίου 1997.
Illegal Migration and Macroeconomic-Policy Games in Small Open Economies.

Annual Conference of the Business and Economics Society International, Αθήνα 18-22 Ιουλίου 1977.
‘Monetary Policy in Small Open Economies and International Labour Mobility’.

Annual Conference of the European Society of Population Economics, Colchester, Essex University, ΗΒ, 19-21 Ιουνίου 1997.
‘Illegal Migration and Macroeconomic-Policy Games in Small Open Economies’.

Annual Conference of the Project ‘Medium-Long Term Dynamics of Industrial Employment in OECD Countries’ του Ιταλικού Κέντρου Έρευνας (National Research Council of Italy) CNR, Bologna University, Ιταλία, 26-28 Μαίου 1997.
‘Trade Union Behaviour and International Migration of Labour’.

Annual Conference of the Money, Macroeconomics and Finance Research Group, Λονδίνο, 4-6 Σεπτεμβρίου 1996.
‘Migration, Coalitions and Μοnetary Policy Games in Interdependent Economies με Unionised Wage Setting’.

Annual Conference of the European Society of Population Economics, Ουπσάλα, Σουηδία, 13-15 Ιουνίου 1996.
‘Monetary Policy Games and International Migration of labour’.

European Research Conference on Migration and Development, Alsace, Γαλλία, 29 Μαίου-5 Ιουνίου 1996.
‘Monetary Policy Games and International Migration of labour in Interdependent Economies’.