Διοικητικά καθήκοντα

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Β. CITY UNIVERSITY
Γ. Brunel University

 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 • Σεπτέμβριος 2019 – Αύγουστος 2020
  Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
 • Σεπτέμβριος 2006 – Αύγουστος 2012
  Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (380 καθηγητές, 4.000 προπτυχιακοί και 2.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές).
 • Δεκέμβριος 2001-2012
  Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος* (ΑΥ) των προγραμμάτων:
  • 2018-Αύγουστος 2020
   Προπτυχιακό προγράμμα “Διοίκηση Τουρισμού” (ΔΙΤ)
  • 2001-2005, 2007-2012 και 2019-2020
   Προπτυχιακό προγράμμα “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” (ΔΕΟ)
  • 2005-2009
   Μεταπτυχιακό προγράμμα “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων” (ΔΤΕ).
  • 2002-2004
   Μεταπτυχιακό προγράμμα “Τραπεζική” (ΤΡΑ) [*Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών, αντίστοιχος του προέδρου Τμήματος (Head of Department) στο συμβατικό Πανεπιστήμιο.]
  • Μάιος του 2001 μέχρι Αύγουστος 2020
   Συντονιστής στις Θεματικές ενότητες:
   • ΔΕΟ 34: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
   • ΔΙΤ13 : Οικονομική του Τουρισμού
   • ΔΕΟ 10: Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
   • ΔΕΟ 24: Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
   • ΔΕΟ 42: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση περιβάλλοντος
   • ΔΤΕ 61:Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων.
   • Υπεύθυνος για τους εισακτέους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών.
   • Γραμματέας των συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών
   • Co-director of MSc in Business Economics
   • Research Seminar Organiser
   • Member of the E-learning group.
   • Υπεύθυνος για τους εισακτέους προπτυχιακούς φοιτητές.

    

   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
   • Εκπρόσωπος ΕΑΠ στο Ίδρυμα Αριστείας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης για τον Τουρισμό στην Κρήτη (ΙΑΚΕΤ)
   • Εκπρόσωπος ΕΑΠ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας Κρήτης
   • Εκπρόσωπος ΕΑΠ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης Κρήτης
   • Μέλος Επιτροπής ΔΙΚΑΤΣΑ (ΔΕΟΤΑΠ), εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστήμων ΕΑΠ (2003-2004)
   • Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Μετεγγραφών Εσωτερικού (ΚΕΕΜΕ) (2003-2004)
   • Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΑΠ (2002-2004)
   • Πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικού Κανονισμού στο ΕΑΠ (2003)
   • Από 15/06/06 μέχρι το Δεκέμβριο του 2010, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης ‘Τουρισμός και Περιβάλλον’ του ΥΠΕΠΘ
   • Συντονιστής Ενότητας Β-3 του B’ Κύκλου, Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
   • Συντονιστής Ενότητας Γ-3 του Γ’ Κύκλου, Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.